Share Button

Tools Preventive Maintenance คือ การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตามวาระ หรือ ระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด เพื่อรักษาสภาพทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมก่อนที่เครื่องมือและอุปกรณ์จะชำรุดเสียหาย หรือ หยุดการทำงาน

ข้อดีของการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
1. เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่ในสภาพพร้อมใชงานตลอดเวลา คือ การบำรุงรักษาที่กระทำก่อนที่ เครื่องมือและอุปกรณ์จะชำรุดเสียหาย
2. เพื่อซ่อมแซม หริอ ปรับตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ชำรุดใหกล้บมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ (Reliability)ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นั้น
4. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเมื่อมีการวางแผนที่เหมาะสมการ จัดสรรกำลังคน วัสดุอะไหล่ รวมถึงระยะเวลาในการซ่อม ที่เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
5. ลดจานวนหรือความถี่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ขัดข้องเสียหาย โดยการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องป้องกัน (Preventive Maintenance)
6. ลดจำนวนงานค้างเนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์หยุดทำงาน เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพจะทำให้ได้งานตามเป้าหมายทั้งคุณภาพและปริมาณ

 

งานซ่อม Electric Nutruner Tools

งานซ่อมและปรับตั้ง Electric Nutrunner Tools

 

ผลงานเกี่ยวกับงาน Preventive Maintenance ของ EntaGear Co., Ltd.

งาน Overhaul เครื่องมือ Assembly Power Tools
http://www.entagear.com/portfolio-item/overhaul-service

งานตรวจเช็คและปรับตั้งรอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 250 Kgs
http://www.entagear.com/portfolio-item/electric-chain-hoist-250-kgs-pm-service

งานตรวจเช็คและปรับตั้งรอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน
http://www.entagear.com/portfolio-item/electric-chain-hoist-1-ton-pm-service

งานตรวจเช็คและปรับตั้งรอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 5 ตัน
http://www.entagear.com/portfolio-item/electric-chain-hoist-5-ton-pm-service

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *