การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

Preventive Maintenance หมายถึง การบำรุงรักษาที่ทำกันประจำ และ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อครบอายุที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและลดสภาพการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร หลีกเลี่ยงการเกิดการขัดข้องอย่างทันทีจะทำให้งานไม่เสร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

Atlas Copco ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกด้านอุปกรณ์ขันแน่นขันประกอบ (Assembly Power Tools) ที่ตอบโจทย์งานอุตสาหกรรมการผลิต

มารู้จัก Atlas Copco ให้มากขึ้น ✈☀ Atlas Copco ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกด้านอุปกร…continue reading →